Pro publico bono

Nieodpłatnie usługi pomocy prawnej dla organizacji non profit działających dla dobra ogółu.